ILLUMINIUM

"WHEN BIRDS START FALLING, AND THEREMINS ARE CALLING - WE'RE CLOSE TO ILLUMINIUM".

Projekti on tieteellis-taiteellis-tutkimuksellinen seikkailu, joka etsii Illuminiumia - esityksen ydintä - kuten tiedemiehet alkuaineita.

Matkalla löytyy paljon muutakin kuin mitä aluksi luuli etsivänsä... Sumuisia tunnelmia, sähköisiä ääniä, suuria tunteita. Ja siellä jossakin pysähtyneisyydessä hohtaa Illuminium, tarina joka säteilee - silloinkin kun emme sitä toivoisi.

 

Arvaamattomina oppainamme toimivat Madame Marie Curie ja Harry Houdini, jotka johdattavat meitä ajassa kahdeksankymmentäluvun lopun Tsernobyliin, mutta raottavat myös verhoa tulevaisuuden mahdollisille näkymille. Illuminium tarjoaa pakomatkan täältä sinne. Ja takaisin, hellästi säihkyvämpänä.

 

Illuminium on voimakkasti visuaalinen nyky(nukke)teatteriesitys, joka käsittelee näkyviä, näkymättömiä ja oletettuja todellisuuksia - tieteen ja totuuden rajapintoja. Kahden kansainvälisen ryhmän luoma teos yhdistää elemettejä nukketeatterista, sirkuksesta,  tanssista ja muista silmänkääntötempuista.  Mihin haluamme uskoa, vaikka ei pitäisi? Mihin meidän pitäisi uskoa, vaikka emme haluaisi?

 

Krepsko - Nordic Puppet Ambassadors - Tehdas Teatteri

 

Krepsko on vuonna 2001 Prahassa perustettu kansainvälinen, lukuisia palkintoja voittanut ryhmä. Ryhmän ominatakeinen teatterilinen kieli yhdistää mustaa huumoria, voimakasta visualiikkaa ja absurdeja tragikoomisia tilanteita. Krepsko on esityksillään kiertänyt 30 maassa

Nordic Puppet Ambassadors ryhmän perustivat tanskalainen Sif Jessen Hymøller ja Outi Sippola vuonna 2011. Ambassadors valmistaa nukke- ja visuaalisen teatterin esityksiä ja esiintyy sekä Suomessa että ulkomailla. Illuminium on ryhmän neljäs teos.

 

Tutkimustamme ovat avustaneet:

SKR - Taike - Aura of Puppets - Nukketeatteri Sampo - PSIR (Pseudo-scientific Society for Illuminium Research)

 

ILLUMINIUM - TYÖRYHMÄESITTELYÄ

 

Eklektinen olemusekspeditööri - Eclectic Essence Dispatcher

Iivo Baric

Tutkimusalue: Kiistanalaisten aiheiden interaktiivinen koe

Saavutukset tutkimusalueella:  Etenemisen asettaminen tavoitteen edelle

 

Speciality in the research: Interactive Experiment of Controversial Topics

Achievements:  Placing progression before the objective

 

Liikkuvien esineiden insinööri ja uudelleen-muotoilija - Engineer and re-constructer of the moving objects

Laura Hallantie

Tutkimusalue:  Illuminiumin nopeuden kapselointi aineelliseen ja näkyvään muotoon

Saavutukset tutkimusalueella: Huomioita säteilyn ja illuminaation eroista

 

Speciality in the research:  Capsulating the speed of Illuminium into material and visible form

Achievements:  Notices about the difference between radiation and illumination

 

Dr. Ferriol Gàrgola

Pau Zabaleta i Llauger

Tutkimusalue: Mehiläismunien halkeamisten mittaaminen kahden vuorokauden hautoamisajan aikana ja simultaaninen kommunikointi kivien kanssa surrealistisen taiteen kautta ja kataloniaisen kansanlauluperinteen ylläpitäminen hiljaisuudessa.

Saavutukset tutkimusalueella: Tutkimus Atahualpa-yaguante vulkaanin alueen voodoo -rituaalista. Rituaalia väitetään voivan muuttaa laavan hyperradioaktiiviseksi aineeksi, joka voi aiheuttaa läpinäkyvyyskomplikaation ihmisissä, jolloin kohdehenkilö ei enää pysty piilottamaan salaisia tunteita

 

Speciality in the research: Measuring the cracks on bee eggs in the 2 days from laying until hatching and communicating with stones through surrealist art while singing Catalan folk songs in silence.

Achievements: Studied voodoo activity near the Atahualpa-yaguante vulcano which could allegedly change lava to a hyperradioactive material that could cause humans to develop a see-through complexion, with no power at all to hide secret feelings anymore.

 

Illuminiumia tuottavien hyönteisten imaginäärinen tarkastaja - Imaginary Inspector of Illuminiumnating Insects

Outi Sippola

Tutkimusalue: Illuminiumin fiktiivisen alueen testaaminen mielikuvituksen allegoriana

Saavutukset tutkimusalueella:  Illuminiumin puhtaan laadun osoittaminen lavalla

 

Speciality in the research:   Testing the fictive territory of Illuminium as an allegory to  imagination

Achievements:  Establishing the pure nature of Illuminium on stage

 

Uteliaisuuden avustava professori - Assisting professor of Curiosities

Linnea Happonen

 Tutkimusalue:  Mahdottomuuksien keksiminen sekä loputon tökkiminen ja provosoiminen

Saavutukset tutkimusalueella:  Ei-suunnitellun määränpään löytäminen tilapäisen äärimmäisen eksymisen kautta

 

Speciality in the research: Thinking of impossible, endless poking and provoking Achievements: Getting so very lost in order to find the way to where I didn't know we were going

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Elektro-entomologisen tutkimuskeskuksen postilluminiumaalinen laboratorioinsinööri- Engineer in electro-entomological postilluminium reseach center

Kristina Dementeva

Tutkimusalue: Postilluminium-sirkkojen (grylloidea illumini) sähköreseptio sekä niiden kyky tuottaa sähkövoimaa sekundäärisestä energialähteestä

Saavutukset tutkimusalueella:  Ensimmäisen Illumini-sirkkavoimalla toimivan turbogeneraattorin suunnittelu

 

Speciality in the research: Electroreception of postilluminium crickets (grylloidea illumini) and their ability of generating electronic power from sources of secondary energy

Achievements: Conception of the first cricket Illumini Turbo Generator (ITG)

 

Tri Tri - Dr Dr

Philip Holm

Tutkimusalue: Raman -sironnalla indusoidut myoni-Illuminium-vuorovaikutukset

Saavutukset tutkimusalueella:  Eetterissä tapahtuvan Illuminiumin reproduktion aikavakion määrittäminen

 

Speciality in the research: Raman scattering induced muon reactions with Illuminium

Achievements: Determination of the time constant of Illuminium reproduction within the aether

 

Fys.fil.tri Filosofian ja fysiikan tohtori - PhPhD ... Doctor of Philosophy and Physics

Gabi Reinhardt

Tutkimusalue:   Illuminiumin ominaisuudet valottomassa tilassa pinnan ja syvyyden funktiona

Saavutukset tutkimusalueella:  Todistus siitä, että aine / esineet koostuvat 124,8 potenssiin x (x riippuu aineen/ esineen massatiheydestä) pintakerroksiin ja siitä, että he tästä syystä loistavat myös sisältä

 

Speciality in the research:  Characteristics of Illuminium in absence of light in relation to surface and depth                                                                                                                                        Achievements:The proof that matter / objects consists of 124,8-exponent-x (x depends on the mass density of the matter / object) layers of surface and that is why they shine also inside

 

Sähkeisyyden ja läheisyyden varakuningas - The Viceroy of Vicinity and Electrinity

Mayim Alpert

Tutkimusalue:  Spektrisesti resonoivan säteilyn sub-visuaalisten prosessien mekanisointi

Saavutukset tutkimusalueella: Palloharmonioiden toteutuminen lineaarisessa normissa sekä blob-ebb kombobulaation hyper-resonanssissa

 

Speciality in the research: Focused on the mechanization of sub-visual processes of spectral resonant radiation                                                                                                                           Achievements: The actualization of spherical harmonies in the linear norm and the hyper-resonance of the blob-ebb combobulation

Komitean kokoonpano

Ylärivi vasemmalta:

Iivo Baric, Laura Halllantie, Pau Zabaleta i Llauger, Outi Sippola

Epämukavasti keskellä: Linnea Happonen

Alarivi vasemmalta:

Kristina Dementeva, Philip Holm, Gabi Reinhardt, Mayim Alpert

 

 

The order of the commitee

 

Upper row from the left:

Iivo Baric, Laura Halllantie, Pau Zabaleta i Llauger, Outi Sippola

In the middle, uncomfortably: Linnea Happonen

Lower row from the left:

Kristina Dementeva, Philip Holm, Gabi Reinhardt, Mayim Alpert

 

Osta Liput

22€/20€/15€

Kesto 1h

Ei väliaikaa

5+

ESITYKSET

TYÖRYHMÄ

ILLUMINIUM

ESITYKSET

TYÖRYHMÄ